1.INTRODUCERE

Această Notificare de confidențialitate („Notificare de confidențialitate”) descrie datele pe care le colectăm şi prelucrăm despre dvs. pe site-ul Web pe care v-ați conectat („centrulphoenix.ro˝); modul în care folosim și dezvăluim aceste date; cum le protejăm; și opțiunile pe care le puteți face cu privire la acestea.   Vă încurajăm să consultați Notificarea noastră privind confidențialitatea și să faceți clic pe link-urile disponibile dacă doriți informații suplimentare despre un anumit subiect.  

2.CINE SUNTEM NOI?

Compania este o companie românească de servicii de psihoterapie.  

Responsabilul nostru pentru Protecția Datelor Personale poate fi contactat direct aici:

 • centrul.phoenix.bucuresti@gmail.com

 • 0040 727 360 691

 

DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE ŞI PRELUCRATE

„Datele personale” sunt datele care vă identifică ca individ sau care se referă la o persoană care poate fi identificată. Noi colectăm date personale prin diferite metode ale Site-ului nostru, inclusiv prin înregistrea ca utilizator, plasarea unei comenzi, cereri în legătură cu solicitările dvs., și în mod automat atunci când navigați pe site.    

 

Datele personale pe care le-am putea colecta şi procesa includ:

 • Date pe care ni le furnizaţi dumneavoastră atunci când decideţi să ne contactaţi, utilizând „Formularul de Contact” din Site:

 • Numele dvs. sau

 • Compania din care faceţi parte, în cazul în care ne contactaţi în numele ei;

 • Informații de contact (număr de telefon şi adresă de email);

 • Conţinutul efectiv al mesajele transmise. 

 

 • Informaţii automate:

 • Informații automate: primim și stocăm anumite tipuri de informații de fiecare dată când interacționaţi cu noi. De exemplu, la fel ca multe site-uri web, folosim „cookie-uri” și obținem anumite tipuri de informații atunci când accesaţi site-ul nostru. Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesaţi Politica de utilizare Cookies. 

 

 • E-mail sau comunicări telefonice: 

 • Primim si stocăm informaţiile pe care ni le transmiteţi pe adresa generică de mail a companiei sau redăm în scris anumite informaţii atunci când care ni le furnizaţi telefonic. Pot fi informaţii legate legate strict de produsele şi serviciile noastre sau ale dvs. (mesaje promotionale, campanii de marketing, facturi ce în baza contactului încheiat trebuie să le primim pe această adresă, etc.) 

 

Atunci când sunteți rugat să furnizați Date personale, puteți refuza.  Dacă însă optați să nu furnizați Datele personale care sunt necesare pentru a furniza serviciile solicitate, este posibil să nu vă putem furniza acele servicii.  

 

Pentru orice altă informaţie, care nu se regăsesţe în prezenta Notificare de confidenţialitate,  declarăm că nu suntem răspunzători, decizia privind conţinutul mesajelor transmise pe e-mail fiind doar a dvs. Informaţiile care nu au legătură cu produsele şi serviciile noastre sau ale dvs., specificăm că le distrugem imediat după ce le primim. 

 

4.SCOPURILE PRELUCRĂRII

 

Datele personale pe care le colectăm şi procesăm vor fi utilizate în următoarele scopuri:

 

 • Asigurarea interacțiunii și stabilirea unei relații cu dvs. atunci când doriţi să stabilim o relaţie contractuală, avem una sau dvs. sau noi avem un interes legitim

Interacțiunea și stabilirea unei relații cu dvs. includ:

 • Răspunsuri la subiecte despre care dvs. solicitați informații prin intermediul Site-ului sau despre care vă exprimați interesul (fie completând „Formularul de Contact”, fie apelând la transmiterea unui mail pe adresa generică pusă la dispoziţie în Secţiunea „Contact”;

 • Pentru a primi mesajele dvs. legate de materiale promoţionale, campanii de marketing, facturi ce în baza contactului încheiat trebuie să le primim pe această adresă, etc.) 

 

 • Coordonarea activităţilor  noastre în conformitate cu obligațiile noastre legale, în scopuri statistice sau pentru satisfacerea intereselor legitime privind menținerea activității afacerii noastre. 

Coordonarea activității noastre include:

 • Respectarea obligațiilor legale, reclamații legate de produse și siguranța produselor, reclamaţii legate de servicii, transmise prin canalele de comunicaţie amintite anterior;

 • A dezvolta, îmbunătăți, sau modifica produsele și serviciile noastre luând în calcul feedback-ul dvs. sau mesajele transmise;

 • Respectarea obligațiilor privind combaterea corupției și transparența;

 • A efectua analize și audituri cu privire la datele conţinute de site;

 • A identifica tendințele de utilizare a site-ului noastru și a analiza eficiența comunicațiilor noastre.

 • A valida abilitatea dvs. de a accesa sau utiliza anumite produse sau servicii;

 • A înțelege mai bine impactul produselor și serviciilor noastre;

 • A desfășura și extinde activitățile noastre de afaceri.

 

5.DEZVĂLUIREA

Următoarele părți terțe vor primi datele dvs. personale în următoarele scopuri ca parte a activităților de prelucrare:

 • Către furnizorii noștri terti de servicii, pentru furnizarea unor servicii precum analiza datelor, tehnologia informației și furnizarea infrastructurii conexe, servicii pentru clienți, audit și alte servicii;

 • Către furnizorii nostri terţi care se ocupă de diverse evenimente de marketing, oferte, activităţi promoţionale, etc. 

 • În vederea respectării cerințelor reglementare, procedurilor judiciare, hotărârilor judecătorești, cerințelor guvernamentale sau a procesului legal.

 • Pentru demararea unor acțiuni în justiție sau protejarea în alt mod a siguranței, drepturilor sau proprietății clienților noștri, a publicului, a companiei sau partenerilor/furnizorilor nostri. 

 

Centrul de pshihoterapie si consigliere “Phoenix” se angajează să garanteze siguranța informațiilor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice, administrative și fizice și limitarea accesului la aceste date doar persoanelor care au nevoie de aceste informații în scopuri profesionale.

 

6.DATELE COLECTATE ÎN MOD AUTOMAT

Când vizitați Site-ul, noi colectăm date în mod automat prin browserul sau dispozitivul dvs., prin utilizarea Site-ului de către dvs. sau prin utilizarea cookie-urilor și a tehnologiilor similare.  Vă rugăm să consultați Politica de utilizare Cookies.  pentru informații suplimentare cu privire la aceste practici.  

 

7.DREPTURI INDIVIDUALE

În orice moment în timp ce deținem sau procesăm datele dvs. personale, dvs., persoana vizată, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces – aveți dreptul de a solicita o copie a informațiilor pe care le deținem despre dvs

 • Dreptul la rectificare – aveți dreptul să corectați datele pe care le deținem despre dvs., care sunt inexacte sau incomplete. 

 • Dreptul de a fi uitate – în anumite circumstanțe puteți cere ca datele pe care le deținem să fie șterse din evidențele noastre. 

 • Dreptul la restricționarea procesării – în cazul în care se aplică anumite condiții, aveți dreptul să restricționați procesarea.

 • Dreptul la portabilitate – aveți dreptul ca datele pe care le deținem să fie transferate unei alte organizații. 

 • Dreptul de a formula obiecții – aveți dreptul de a formula obiecții față de anumite tipuri de procesare, cum ar fi marketingul direct. 

 • Dreptul de a se opune prelucrării automate, inclusiv al profilării – aveți, de asemenea, dreptul de a va opune a fi supuși efectelor juridice ale prelucrării sau profilării automate. 

 • Dreptul la o revizuire judiciară: în cazul în care Compania refuză cererea dumneavoastră în baza dreptului de acces, vă vom oferi un motiv pentru această decizie. Aveți dreptul să depuneți o plângere.

 

Pentru a va exercita drepturile de mai sus, vă rugăm să transmiteţi o solicitare la adresa de mail: centrul.phoenix.bucuresti@gmail.com. Sau pentru cele care există optiunea online vă rugam să apelaţi la această modalitate. 

 

Atunci când faceţi o solicitare, pentru protecția dvs., este posibil să fie necesar să vă verificăm identitatea înainte de a efectua o acţiune.  Vom încerca să ne conformăm cererii cât mai repede posibil.  

Rețineți că este posibil să fie necesar să păstrăm anumite Date personale în scopuri de evidență..

 

8.PERIOADA DE PĂSTRARE

Vom păstra Datele dvs. personale atât timp cât este necesar, sau permis  având în vedere scopul (scopurile) pentru care au fost obținute și în conformitate cu cele prezentate în această Notificare privind confidențialitatea. 

 

Criteriile utilizate pentru a determina duratele perioadelor de păstrare includ: 

 • durata de timp în care avem o relație in desfăşurare cu dvs. și/sau vă oferim un serviciu; 

 • dacă există o obligație legală; 

 • sau dacă păstrarea este recomandabilă în lumina rezolvării unor litigii sau desfăşurarea unor investigaţii legale).

 

9.TRANSFERUL TRANSFRONTALIER

Este posibil ca datele pe care le colectăm prin intermediul Site-ului să fie stocate și procesate în altă ţară în care angajăm furnizori de servicii, tări doar in Spaţiul Economic European (SEE).

Ţările din SEE implementează acelaşi Regulamente de protecţie al datelor cu caracter personal, garantând un nivel de protecţie adecvat şi conform.  

 

10.SERVICII TERȚĂ PARTE

Această Notificare de confidențialitate nu abordează, și noi nu suntem responsabili pentru, practicile de colectare, utilizare, dezvăluire sau de securitate, sau alte practici, ale oricărei terțe părți, inclusiv orice terță parte care rulează un serviciu la care Site-ul nostru furnizează link-uri.  Includerea unui link în cadrul Site-ului nostru nu implică faptul că noi aprobăm serviciul către care direcționează link-ul.

 

11.UTILIZAREA DE CĂTRE MINORI

Site-ul nu se adresează persoanelor cu o vârstă de mai puțin de șaisprezece (16) ani, și noi nu colectăm cu bună știință date personale de la astfel de persoane.  Dacă vârsta dvs. este sub vârsta relevantă pentru consimțământ în jurisdicția dvs., veți avea nevoie de permisiunea părintelui sau a tutorelui dvs. legal pentru a utiliza Site-ul nostru.  Vă rugăm să vă consultați cu părintele sau tutorele dvs. legal înainte de a utiliza Site-ul.

 

Dacă ne furnizați date cu caracter personal ale persoanelor cu vârsta sub șaisprezece (16) ani, declarați că aveți autoritatea corespunzătoare pentru a face acest lucru și că puteți demonstra la cerere companiei această autoritate. 

 

12.MODIFICĂRI ADUSE NOTIFICĂRII PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA

Notificarea noastră privind confidențialitate se poate schimba din când în când și orice modificare a declarației va fi comunicată prin intermediul unui anunț pe site-ul nostru.

 

13.SECURITATEA DATELOR PERSONALE

Respectăm proceduri stricte de securitate privind stocarea și dezvăluirea datelor dvs. personale și le protejăm-o împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale.

Putem divulga informațiile dvs. unor terțe părți de încredere pentru scopurile stabilite în această Notificare privind confidențialitatea. Solicităm tuturor părților terțe să dispună de măsuri tehnice și operaționale adecvate de securitate pentru a vă proteja datele personale, în conformitate cu legislația UE privind normele de protecție a datelor.

 

14.RECLAMAȚII

În cazul în care doriți să faceți o plângere cu privire la modul în care datele dvs. personale sunt procesate prin Centrul de psihoterapie si consiliere „Phoenix” (sau părți terțe, conform descrierii) sau la modul în care a fost tratată plângerea dvs., aveți dreptul să depuneți o plângere direct autorității de supraveghere, la adresa de email anspdcp@dataprotection.ro și reprezentantului de protecție a datelor din cadrul Centrului de pshihoterapie si consiliere „Phoenix”  pentru Protecția Datelor la adresa centrul.phoenix.bucuresti@gmail.com.

Programează-te acum!

Află mai multe despre ce cookies folosește acest website și cum le folosim pentru a-ți îmbunătăți experiența de navigare.